„Аз мога — тук и сега”
26 — 28 април 2024г., град Девин

ОСМ Национално състезание по чужди езици
Състезание по Френски език Френски Състезание по Английски език Английски Състезание по Немски език Немски Състезание по Испански език Испански
речеви и комуникативни умения 7-12 клас

36Жури
Ментори, вдъхновители и екип, allУМНИ.клуб

По време на състезателния ден ще присъстват експерти за всяка една езикова категория и етап на състезанието, които ще проверят и оценят знанията на учениците от 7 до 12 клас.
Извън оценяването всеки един член от комисията ще консултира ръководителите - учители и родители за адекватните методики за изучаване на чужди езици, речеви и комуникативни умения.

Менторите и вдъхновителите провеждат открити уроци, беседи и лекции, които ще бъдат обявени в програмата и са предназначение за всички участници.

„Аз мога — тук и сега”
американски университет

„Аз мога — тук и сега” - единение от съмишленици работещи в полза на и за деца, юноши, младежи и преподаватели от/в средното образование