Актуален списък на регистрираните към 12 Април

За успешна заявка се приема тази на която в полето "Потвърдил" има .
С цел защита на личните данни на участниците публикуваме минимални такива. Ако сте сигурни, че сте се регистрирали и не се разпознавате/намирате в списъка, моля обадете ни се!


518 участници от 87 училища от 50 населени места

Английски език - 378

 • 7-8 клас*
 • 9-10 клас*
 • 11-12 клас*

Немски език - 24

 • 7-8 клас*
 • 9-10 клас*
 • 11-12 клас*

Френски език - 3

 • 7-8 клас*
 • 9-10 клас*
 • 11-12 клас*

Испански език - 2

 • 7-8 клас*
 • 9-10 клас*
 • 11-12 клас*

За успешна заявка се приема тази на която в полето "Потвърдил" има .
Ако в поле "Потвърдил" срещу Вашето име иконката е МОЛЯ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС!

Име Град/Село Клас Категория Потвърдил/а
Любка К. Стоименова София Преподавател Да
Божидар Л. Димитров София 8 Английски език Да
Нася А. Пецова София 10 Английски език Да
Елена Х. Димитрова София 11 Английски език Да
Кристиян О. Петров Благоевград 11 Английски език Да
Виктория А. Арнаудова Девин 8 Английски език Да
Александра Ю. Шикова Девин 10 Английски език Да
Николета Я. Бълакчиева Девин 8 Английски език Да
Бонка Н. Андонова Сливен Преподавател Да
Валиана С. Янчева Сливен 10 Английски език Да
Добромира И. Стоянова Сливен 9 Английски език Да
Гергана М. Рандева Сливен 9 Английски език Да
Велина М. Митева Сливен 8 Немски език Да
Максимилиана Й. Кръстева Сливен 8 Немски език Да
Антонио Ц. Русинов Сливен 9 Английски език Да
Зорница К. Николова София 9 Английски език Да
Петрина П. Петрова Пловдив Родител Да
Кристи-Анна И. Шаламанова Пловдив 10 Английски език Да
Никола Н. Узунов Сливен 8 Немски език Да
Вяра Г. Аспарухова София 9 Английски език Да
Габриела В. Чакърова София 9 Английски език Да
Деница С. Чакърова София Родител Да
Васил Г. Чакъров София Родител Да
Радмила Д. Славова Сливен 9 Английски език Да
Георги В. Чакъров София Придружител Да
Сияна А. Александрова Сливен 11 Английски език Да
Сиана Р. Стражакова Петрич 10 Английски език Да
Николай И. Коматов Петрич 11 Английски език Да
Румяна Н. Стоянова Петрич 10 Английски език Да
Надежда Д. Николова Сливен 9 Немски език Да
Иванелия П. Петрова Сливен 9 Немски език Да
Николина С. Бечева Девин 10 Английски език Да
Надежда М. Калинова Лозница Преподавател Да
Ваис Х. Ваиз Лозница 9 Английски език Да
Айше А. Джамбазова Лозница 9 Английски език Да
Гергана Г. Савева Девин 8 Английски език Да
Семра Х. Ваизова Лозница 8 Английски език Да
Елисавета Д. Коларова Сливен Преподавател Да
Деница Р. Чаушева Девин 8 Английски език Да
Илиян И. Колев Сливен 8 Английски език Да
Младенка Д. Христова Петрич 11 Английски език Да
Мария С. Стефанова Сливен 8 Английски език Да
Росен Х. Динов Петрич 11 Английски език Да
Мария Д. Маринова Сливен 8 Английски език Да
Мириам Д. Господинова Сливен 8 Английски език Да
Мирослав С. Дренски Сливен 8 Английски език Да
Андон А. Кочев Петрич 11 Английски език Да
Божидар В. Таманов Петрич 9 Английски език Да
Габриела Д. Николова Петрич 11 Английски език Да
Петя С. Стоименова Костенец 8 Английски език Да
Стоян П. Стоименов Костенец Родител Да
Кирил С. Георгиев София 9 Английски език Да
Марин Д. Моллов Кърджали Преподавател Да
Сертан Б. Дурмушали Кърджали 10 Английски език Да
Ангел И. Желев Кърджали 10 Английски език Да
Константин Р. Дичев Кърджали 11 Английски език Да
Сейрула Л. Лютви Кърджали 10 Английски език Да
Ния Д. Господинова Сливен 11 Английски език Да
Иван Е. Калчунков Петрич 9 Английски език Да
Хюсеин Н. Горелски Лозница Придружител Да
Ксения Е. Янакиева Сливен 11 Английски език Да
Сашко А. Данчев Петрич 11 Английски език Да
Евелина Р. Герасимова Благоевград 10 Френски език Да
Павлета Г. Илиева Бургас 8 Английски език Да
Величка Х. Христова Бургас Придружител Да
Михайло н. МИронов Варна Родител Да
Михайло н. Миронов Варна 9 Английски език Да
Едже М. Мустафа Борино 11 Английски език Да
Андон Д. Такев Сливен 10 Английски език Да
Невена Я. Бошикьова Благоевград 11 Английски език Да
Йоана Я. Чотова Петрич 11 Английски език Да
Калоян В. Найденов София 9 Английски език Да
Самуил Б. Андонов София 9 Английски език Да
Борислав А. Марков София 9 Английски език Да
Албена Й. Йорданова Девин 10 Английски език Да
Красимира К. Адърова Девин 10 Английски език Да
Йоана С. Диманска Петрич 9 Английски език Да
Луиза Р. Шуманова Петрич 10 Английски език Да
Гергана О. Петрова Благоевград Родител Да
Ивана Д. Дамянова Петрич 10 Английски език Да
Максим Д. Господинов София 8 Английски език Да
Лука Г. Станимиров София 8 Английски език Да
Божидара Н. Крумова София 9 Английски език Да
Васил А. Янев Варна 8 Английски език Да
Димитър П. Великов Бургас 8 Английски език Да
Светла Д. Аврамова Благоевград Придружител Да
Даниела Т. Тонковска София 9 Английски език Да
Кристина П. Желева Сливен 9 Английски език Да
Габриела М. Митева Сливен 9 Английски език Да
Преслава Х. Карабекирова Сливен 9 Английски език Да
Христо Д. Канзонов Сливен 9 Английски език Да
Ясмин Р. Станчева Сливен 9 Английски език Да
Жоан П. Атанасов Сливен 9 Английски език Да
Янислав Я. Янков Сливен 9 Английски език Да
Антонина Р. Кунева Сливен 9 Английски език Да
Станислав С. Стефанов София 8 Английски език Да
Дамян С. Стефанов Сливен 9 Английски език Да
Александър Д. Абаджиев Сливен 9 Английски език Да
Борис Н. Димов Сливен 9 Английски език Да
Георги Н. Райчев Сливен 9 Английски език Да
Димана С. Цветогорова Сливен 10 Английски език Да
Гергана А. Николова Бургас Преподавател Да
Евгения А. Георгиева Сливен 11 Английски език Да
Мирослав Ц. Павлов Сливен 9 Английски език Да
Кристиана Б. Бораджиева Пловдив 9 Немски език Да
Анета Й. Киранска Разград Преподавател Да
Анелия Н. Младенова Пловдив Родител Да
Божидара А. Андреева Пазарджик 8 Английски език Да
Мария С. Иванова Сливен 10 Английски език Да
Белослава П. Пеева Полски Тръмбеш 9 Английски език Да
Екрем Б. Али Пловдив 11 Немски език Да
Надежда Д. Иванова Сливен 10 Английски език Да
Румен К. Монев Разград 9 Английски език Да
Нели Г. Стамболиева Бургас 10 Английски език Да
Алейна М. Сали Бургас 8 Английски език Да
Йордан Д. Арнаудов Бургас 10 Английски език Да
Димитър Х. Сираков Бургас 10 Английски език Да
Лили Д. Томова Бургас 8 Английски език Да
Филдиза Н. Абгьова Белица Преподавател Да
Иван П. Нанев Бургас 10 Английски език Да
Тодор С. Митев Бургас 10 Английски език Да
Красимир Р. Дрингов Бургас 9 Английски език Да
Хатидже М. Въчева Белица 11 Английски език Да
Ибрахим Р. Хаджиев Белица 9 Английски език Да
Ибрахим А. Барев Белица 8 Английски език Да
Кубрат Б. Игнатов София 8 Английски език Да
Ивайло И. Гаев Черни Осъм 8 Английски език Да
Цвета З. Иванова Черни Осъм Родител Да
Йорданка К. Станойска Първомай 8 Английски език Да
Стилиана Г. Павлова Бургас 8 Английски език Да
Кристияна К. Георгиева Бургас 9 Английски език Да
Елена С. Трифонова Силистра Преподавател Да
Страхил П. Цанков Силистра 11 Английски език Да
Ивана В. Ликова Благоевград 11 Немски език Да
Лъчезар М. Димитров Бургас 9 Английски език Да
Рена З. Велиева Борино 9 Английски език Да
Десислава П. Маркова София 12 Английски език Да
Димитрина К. Станойска Първомай Придружител Да
Мерием Р. Ферева София 12 Английски език Да
Ангелина Н. Кънева Смолян Родител Да
Ивон Д. Карачорбаджиева Бургас 9 Английски език Да
Детелина Я. Караджова Девин Преподавател Да
Денис Г. Милев Девин 8 Английски език Да
Катя Х. Янкова Девин Преподавател Да
Зорница С. Вълчева Плевен 12 Френски език Да
Сави Я. Янкулов Сливен 10 Английски език Да
Сияна Д. Кулева Силистра 11 Английски език Да
Таня С. Стоянов Пловдив 8 Френски език Не
Александър Д. Атанасов Хасково 10 Английски език Да
Димитър Т. Атанасов Хасково Родител Да
Радан Й. Йорданов Сливен 10 Английски език Да
Ангел Р. Терзиев Хаджидимово 12 Английски език Да
Георги П. Петков Хаджидимово 12 Английски език Да
Димитър К. Караянев Хаджидимово 12 Английски език Да
Фатима И. Йълдъс Белица Преподавател Да
Виолета Д. Карамихалева Хаджидимово Преподавател Да
Десислава Т. Жекова Силистра 8 Немски език Да
Фатме А. Димова Сливен 10 Английски език Не
Стейси М. Атанасова Раковски 7 Английски език Да
Моника Д. ДаржалиеваКосова Раковски Преподавател Да
Милена П. Лесова Раковски Преподавател Да
Елисавета К. Каменова Панагюрище 9 Английски език Да
Лора П. Тотова Раковски 7 Английски език Да
Галя В. Каменова Панагюрище Родител Да
Владимира К. Каменова Панагюрище Придружител Да
Ивана П. Асенова София 9 Английски език Да
Тодор Д. Стоянов Бургас 9 Английски език Да
Диана Х. Стоянова София Преподавател Да
Красимира К. Младенова София 9 Английски език Да
Галина И. Рупчанска Козлодуй Преподавател Да
Сами М. Хабиб Момчилград Родител Не
Вангелия Б. Петрелийска Хаджидимово Преподавател Да
Радка Л. Попова Пещера Преподавател Да
Ивиян А. Телбийски Раковски 7 Английски език Да
Мартин Б. Пищийски Раковски 7 Английски език Да
Адриана П. Кочева Раковски 7 Английски език Да
Ангел А. Ангелов София 8 Английски език Да
Диана С. Иванова Козлодуй 11 Английски език Да
Кристиян М. Сертов Девин 8 Английски език Да
Владислав В. Татаров Девин 8 Английски език Да
Константин Г. Савев Девин 8 Английски език Да
Андрей С. Терзиев Бургас 8 Английски език Да
Марияна Й. Минасян София 9 Английски език Да
Йорданка Н. Тодорова София Родител Да
Миглена С. Ереева София Преподавател Да
Кристиана И. Василева София 8 Английски език Да
Венелин Д. Денчев София 8 Английски език Да
Карина П. Андонова София 8 Английски език Да
Кристина Р. Колева София 8 Английски език Да
Илиана В. Яневска София 8 Английски език Да
Владимир К. Финдику София 8 Английски език Да
Георги П. Трифонов София 10 Английски език Не
Цветомира Х. Иванова Хаджидимово Преподавател Да
Илиян И. Атанасов Враца 9 Английски език Да
Илия Д. Аргиров София 8 Английски език Да
Габриела В. Лобошка София 8 Английски език Да
Моника М. Лесова Раковски 7 Английски език Да
Даниел Г. Иванов София 9 Английски език Да
Калоян Г. Първанов София 8 Английски език Да
Велислава Г. Георгиева Добрич 9 Английски език Да
Лорена С. Хагър Раковски 7 Английски език Да
Емилия Д. Петрова Враца 12 Английски език Да
Алисия Т. Тодорова Враца 12 Английски език Да
Михаела Й. Гуджерова Раковски 7 Английски език Да
Зарина Н. Караиланска Раковски 7 Английски език Да
Валентин Г. Патазов Раковски 7 Английски език Да
Марияна Д. Митева София Преподавател Да
Ерик Й. Пеев Раковски 7 Английски език Да
Гергана И. Толумбаджиева Мадан 12 Английски език Да
Никола И. Неделчев Силистра 9 Английски език Да
Елван Г. Али Разград 8 Английски език Да
Светлозара И. Иванова Разград 11 Английски език Да
Мануела Н. Русева Силистра 9 Английски език Да
Ива В. Петрова Разград 11 Английски език Да
Кристина С. Стоянова Разград 11 Английски език Да
Явор Ю. Данаилов Разград 11 Английски език Да
Айрин Б. Скендер Разград 11 Английски език Да
Ивет Ф. Радоева Разград 11 Английски език Да
Ниляй О. Хюсеин Разград 8 Английски език Да
Ванеса В. Христова Добрич 10 Английски език Да
Изабел Р. Лазарова Разград 8 Английски език Да
Кристалина К. Иванова Силистра Преподавател Да
Костадинка Б. Караиванова Гоце Делчев Преподавател Да
Ясин С. Чолаков Гоце Делчев 9 Френски език Да
Савина П. Йорданова Разград 9 Английски език Да
Ерен Ш. Камберов Пещера 9 Английски език Да
Селяй С. Селадин Силистра 10 Немски език Да
Роси Г. Тупарова Първомай 10 Английски език Да
Зелвера В. Шишкова Гоце Делчев 8 Английски език Да
Мария М. Великова Добрич 10 Английски език Да
Велислава К. Лазарска Първомай 9 Английски език Да
Мария К. Стойкова Първомай Родител Да
Стефан Б. Башев Девин 11 Английски език Да
Габриела Д. Манчева София 9 Английски език Да
Елена М. Моллова Мадан Родител Да
Борислав М. Моллов Мадан 8 Английски език Да
Фирдес М. Джокова Сопот 9 Английски език Да
Виктория И. Коларова Козлодуй 11 Английски език Да
Иво Х. Димитров Козлодуй 11 Английски език Да
Любомир Й. Младенов Пещера 9 Английски език Да
Илена И. Чукова Козлодуй 11 Английски език Да
Теодора М. Митова Козлодуй 10 Английски език Да
Ралица Н. Томовска Козлодуй 11 Английски език Да
Белослава Б. Балкова Козлодуй 11 Английски език Да
Дарина Н. КолеваБонева Сопот Преподавател Да
Милен Д. Семков Сопот 11 Английски език Да
Бистра Т. Пеева Полски Тръмбеш Родител Да
Пламена И. Панова Разград 9 Английски език Да
Акай С. Ангелов Сопот 9 Английски език Да
Александър Я. Пунчев Сопот 8 Английски език Да
Сотириос Х. Лукерис Сопот 11 Английски език Да
Емил К. Иванов Сопот Преподавател Да
Христо М. Христов Сопот 9 Английски език Да
Мерт Е. Али Хасково 10 Английски език Да
Любомир М. Делчев Хасково 10 Английски език Да
Александра А. Малюк София 7 Английски език Да
Яна Т. Стоянова София 7 Английски език Да
Цветелина М. Пенчева Разград 10 Английски език Да
Хатидже С. Зайналова Разград 10 Английски език Да
Надя Н. Ортакчийска Дупница Преподавател Да
Даяна М. Ханджийска Дупница 10 Английски език Да
Радмила Е. Чушева Дупница 10 Английски език Да
Алекс А. Чакалова Дупница 10 Английски език Да
Мартин Т. Стоянов Дупница 10 Английски език Да
Владимир С. Стойчев Хасково 10 Английски език Да
Илка В. Лазарова Силистра Преподавател Да
Радослав Щ. Славов Силистра Придружител Да
Валентин В. Иванов Враца 7 Английски език Да
Ани К. Николова Силистра 11 Английски език Да
Ани К. Николова Силистра 11 Английски език Да
Симона Д. Тункова Гоце Делчев 8 Английски език Да
Михаил П. Минков Севлиево 9 Английски език Да
Мартин Т. Найденов Хасково 10 Английски език Да
Дениз М. Моллов Севлиево 8 Английски език Да
Рая В. Кънева София 9 Английски език Да
Михаела В. Гойлашка София 9 Английски език Да
Владимир Б. Банчев Севлиево 10 Английски език Да
Мария Магдалена Д. Стаматова Гоце Делчев 10 Английски език Да
Жеко П. Жеков Силистра 9 Английски език Да
Васил Б. Борисов София 10 Английски език Да
Живка С. Милчева Хасково Преподавател Да
Снежина В. Проданова Козлодуй 10 Английски език Да
Владислав А. Ценов Козлодуй 11 Английски език Да
Теодора С. Иванова Козлодуй 9 Английски език Да
Гергана Г. Горанова Козлодуй 10 Английски език Да
Георги П. Трифонов София 10 Английски език Да
Трудолюб А. Петков София Придружител Да
Камелия Л. Христова София Преподавател Да
Светлозар Е. Колев Варна 9 Английски език Да
Никола В. Вътков Варна 10 Немски език Да
Красимир Д. Стайков Варна 8 Немски език Да
Елена В. Станойска София 10 Немски език Да
Катя С. Станойска София Родител Да
Венцислав М. Станойски София Родител Да
Стоил С. Стоилов Варна 11 Английски език Да
Тиана И. Димитрова Варна 8 Немски език Да
Сиян Д. Кирилов София 9 Английски език Да
Радослава Р. Крумова Плевен 11 Английски език Да
Божидар Р. Христов Варна 8 Английски език Да
Ива И. Асенова Плевен 11 Английски език Не
Василена В. Тодорова Плевен 11 Английски език Да
Марилена Г. Стивактаки Стара Загора 7 Английски език Да
Мирена М. Петкова Велико Търново 10 Английски език Да
Деница Д. Чизмарова София 9 Английски език Да
Мартин Д. Миланов Силистра 9 Английски език Да
Георги Д. Тодоров Хасково Придружител Да
Велизар С. Петров Варна 8 Английски език Да
Петя П. Шпаковска Дупница 9 Английски език Да
Любима А. Манахова Хаджидимово 10 Английски език Да
Теодора Д. Димитрова София Преподавател Да
Албена Д. Кунева Варна Преподавател Да
Мелда Б. Паша Разград 12 Английски език Да
Айча Б. Ахмед Разград 12 Английски език Да
Криста Д. Пешковска Враца 11 Английски език Да
Мина З. Казълева Тръстеник Преподавател Да
Християн Б. Веселинов Елин Пелин 11 Английски език Да
Бранимир К. Тодоров Тръстеник 8 Английски език Не
Маргарита Г. Уркова Тръстеник 11 Английски език Да
Даниела В. Видинова Разград Преподавател Да
Лилия Ц. Узунова Разград 12 Английски език Да
Емил И. Стоянов Тръстеник 9 Английски език Да
Даниел Н. Ангелов Елин Пелин 10 Английски език Да
Димитър П. Атанасов Тръстеник 9 Английски език Да
Христо С. Стефанов Елин Пелин 10 Английски език Да
Виктория Н. Михайлова Тръстеник 12 Английски език Да
Юлиана О. Иванова Елин Пелин Преподавател Да
Виктория Р. Иванова Тръстеник 12 Английски език Да
Цветелина Е. Стойнова Елин Пелин Придружител Да
Божана Н. Иванушева Плевен Преподавател Да
Стефка С. Димитрова Тръстеник Преподавател Да
Марина М. Тошкова Враца 8 Английски език Да
Красимира Ц. Петкова Севлиево Преподавател Да
Ива И. Асенова Плевен 11 Английски език Да
Веселка Д. Кръстева Силистра Преподавател Да
Емил Х. Христов Силистра 11 Немски език Да
Симеон Г. Георгиев Силистра 11 Английски език Да
Джем Н. Джеват Силистра 11 Немски език Да
Селин А. Неджат Силистра 11 Немски език Да
Ясемин С. Селим Силистра 11 Немски език Да
Ива Е. Банева Плевен Преподавател Да
Белослава Г. Белинска Силистра 9 Немски език Не
Ева И. Милушева София 9 Английски език Да
Дарина Р. Радоева Силистра 8 Немски език Да
Димитър Е. Атанасов Силистра 8 Немски език Да
Виктория Г. Михнева Силистра 8 Английски език Да
Ева И. Минчева Сливен 10 Английски език Да
Енши Д. Дзин София 9 Английски език Да
Николета И. Иванова Силистра 8 Немски език Не
Ивайло И. Иванов София 9 Английски език Да
Валентин Й. Иванов Силистра 8 Немски език Не
Кристиян А. Димчев София 9 Английски език Да
Нели Д. Георгиева Силистра Преподавател Да
Теодор С. Узунов Силистра 8 Немски език Да
Исмаил Б. Исмаил Силистра Придружител Да
Яна И. Динева Силистра 8 Немски език Да
Мая Б. Шуманова София 8 Английски език Да
Валентин В. Маноилов София Преподавател Да
Йоана Н. Баракова Първомай 10 Английски език Да
Весела Й. Манчева Божурище Преподавател Да
Кристина В. Вълчева Божурище Преподавател Да
Ивана Г. Улева Разград Преподавател Да
Никол И. Илиева Разград 7 Английски език Да
Езги О. Османова Разград 7 Английски език Да
Йоан И. Маринов Божурище 8 Английски език Да
Аниса С. Хасан Разград 7 Английски език Да
Йоана И. Иванова Божурище 10 Английски език Да
Милена Д. Орешкова Разград Преподавател Да
Петко П. Миронов Тръстеник Придружител Да
Теа Г. Григорова Божурище 9 Английски език Да
Кристиана Н. Найденова Божурище 9 Английски език Да
Ивет Л. Венелинова Божурище 11 Английски език Да
Йоана К. Катарджиева Божурище 11 Английски език Да
Даниел А. Христов Божурище 11 Английски език Да
Магдалена В. Георгиева Божурище 10 Английски език Да
Мария М. Миланова Пловдив Преподавател Да
Мартин В. Чаушев Девин 7 Английски език Да
Никола Е. Мянков Варна 11 Английски език Да
Живко Н. Костадинов Хасково 9 Английски език Да
Ихсан О. Парушев София 10 Английски език Да
Павел С. Стефанов София 10 Английски език Да
Кристиана К. Хаджиева Пещера 9 Английски език Да
Ангелина А. Хайверова Ардино 8 Английски език Да
Теодор Н. Иванов София 8 Английски език Да
Георги К. Чапкънов София 9 Английски език Да
Дилара С. Шабанова Девин 10 Английски език Да
Веселина Г. Иванова София Преподавател Да
Амира А. Зайналдин София 10 Английски език Да
Иван Г. Томов София 7 Английски език Да
Венцислав В. Петков Банкя 9 Английски език Да
Кайен И. Василев София 8 Английски език Да
Гергана И. Гергова Видин Родител Да
Йоанна Г. Йончева Видин 9 Английски език Да
Вал В. Симеонова София 8 Английски език Да
София И. Кирилова София 12 Английски език Да
Станислава С. Тодоров София 12 Английски език Да
Тея И. Николаева София 12 Английски език Да
Виктор В. Катончев Силистра 7 Английски език Не
Александър Е. Иванов Стара Загора 7 Английски език Да
Христо Х. Боянов Козлодуй 11 Английски език Да
Савина В. Върбанова Карнобат 12 Английски език Да
Милена Д. Цанева Силистра Преподавател Да
Спасимир В. Павлов Пловдив 11 Английски език Да
Селин Т. Мюмюнова София 9 Английски език Да
Чанко В. Върбанов Карнобат 12 Английски език Да
Даниела С. Анчина Костенец 9 Английски език Да
Павлина И. Змиярова Костенец Родител Да
Виктор Е. Мянков Варна 11 Английски език Да
Константин К. Хаджидимитров София 8 Английски език Да
Даниел М. Стоянов София 7 Английски език Да
Илия Б. Марваков Хаджидимово 11 Английски език Да
Ванеса В. Чаушева Ардино 12 Английски език Не
Преслав Е. Кънчев София 7 Английски език Да
Красимира С. Костадинова Враца Преподавател Да
Цветелина И. Николова Враца Преподавател Да
Любомира С. Тимова Първомай 8 Английски език Да
Билге Б. Ахмед Ардино 8 Английски език Да
Николай Н. Ахчийски Сливен 10 Английски език Да
Калина И. Ружинова Смолян 11 Английски език Да
Ивана А. Иванова Дупница 12 Английски език Да
Венцислав Г. Георгиев Първомай 8 Английски език Да
Ванеса В. Велкова Смолян 11 Английски език Да
Светлослав И. Порязов Пловдив 8 Английски език Да
Даниел П. Янчев Пловдив 8 Английски език Да
Илия Р. Шопов Хаджидимово 12 Английски език Да
Васил Л. Аратлъков Гоце Делчев Придружител Да
Мартин А. Станкин Пловдив 8 Английски език Да
Милена Р. Ружева София Преподавател Да
Богдан Б. Димитров София 9 Английски език Да
Хари М. Михайлов София 7 Английски език Да
Никола В. Ружев София 7 Английски език Да
Ваня Г. Константинова София Родител Не
Яни А. Атанасов София 8 Английски език Да
Ева Б. Димитрова София 11 Английски език Да
Евгения С. Колева София 8 Английски език Да
Мария Х. Манолова Добрич Преподавател Да
Биянка В. Бойкова София 8 Английски език Да
Гергана Ц. Савчева Плевен 10 Испански език Да
Стефани Г. Кременлиева София 8 Английски език Да
Дара А. Стоянова София 8 Английски език Да
Татяна А. Маринова Дерманци Преподавател Да
Екатерина Т. Франгова Гоце Делчев Преподавател Да
Магдаленка А. Димитрова Първомай 8 Английски език Да
Александър О. Ейнарссон София 8 Английски език Да
Десислава К. Гецева Първомай Преподавател Да
Филип П. Павлов Лом Родител Да
Славея В. Стойкова Плевен Преподавател Да
Никола Ф. Павлов Лом 7 Английски език Да
Теменужка Л. Савчева Плевен Родител Да
Виолета Н. Кръстева Варна Преподавател Да
Севдалин Я. Петров Разград Придружител Да
Деница Ж. Радева Девин 11 Английски език Да
Вяра С. Христоскова София 10 Немски език Да
Васил И. Христов София Родител Да
Даная С. Михтарска Чепинци 8 Английски език Да
Берен Б. Исмаилова София 8 Английски език Да
Саманта А. Велиевска Чепинци 8 Английски език Да
Таня Г. Иванова Дерманци Родител Да
Стефан Х. Енев София 10 Английски език Да
Росен С. Даков Дерманци 9 Английски език Да
Емир С. Садъков Чепинци 10 Английски език Да
Надежда С. Недкова Варна 9 Английски език Да
Калоян Д. Денчев Ловеч 8 Английски език Да
Катя Е. Хутева Чепинци Преподавател Да
Мериам М. Младенова Чепинци 7 Английски език Да
Далия В. Малинова Чепинци 7 Английски език Да
Владимир В. Данчев Варна 9 Английски език Да
Яница З. Хутева Чепинци 10 Английски език Да
Александър А. Балтаджиев Варна 9 Английски език Да
Божидар К. Стойчовски София 9 Английски език Да
Живко В. Зидаров Добрич 10 Английски език Да
Теодора Т. Иванова Ловеч Преподавател Да
Виолета А. Йонова Берковица 10 Английски език Да
Анне М. Илардуя Берковица 10 Английски език Да
Ивана Р. Захариева Берковица 10 Английски език Да
Лили Б. Шелига Берковица 10 Английски език Да
Яна В. Велинова Своге 8 Английски език Да
Николинка Й. Йорданова Берковица Преподавател Да
Мария Г. Чорбаджийска Самоков 10 Английски език Да
Ралица Г. Додева Своге Родител Да
Виктория Й. Радионова Севлиево 11 Английски език Да
Ина И. Йовчева Севлиево 10 Английски език Да
Велизар Я. Велинов Своге Родител Да
Моника К. Симитчийска Самоков 10 Английски език Да
Халил М. Деликов София Преподавател Да
Нефизе С. Юсеин София Родител Да
Снежана И. Цонкова Севлиево Преподавател Да
Ирена И. Малджанска Козлодуй 8 Английски език Да
Судеис Р. Даракчиев Чепинци 10 Английски език Да
Селин С. Абгьова София 10 Английски език Да
Атанас Д. Христов Севлиево 10 Английски език Да
Стефка А. Гърлянова Самоков Преподавател Да
Рая Е. Кабова Самоков 7 Английски език Да
Евелин Г. Георгиева Благоевград 7 Английски език Да
Борислава С. Калдъшева Самоков 7 Английски език Да
Емма О. Идриз София 8 Английски език Да
Каролина К. Георгиева Самоков 8 Английски език Да
Силвия В. Стефкина Самоков Преподавател Да
Радостин Г. Пенков Севлиево 11 Английски език Да
Ивайло Г. Гърлянов Самоков Придружител Да
Габриела И. Гърлянова Самоков Придружител Да
Давид П. Владимиров Самоков Придружител Да
Теодор Л. Лазаров Варна 9 Английски език Да
Юлияна В. Стоянова Варна 9 Английски език Да
Давид Ю. Тодоров Варна 9 Английски език Да
Рая С. Янакиева Варна 9 Английски език Да
Ангелин В. Благоев Пловдив 10 Немски език Да
Габриела С. Берге Варна 9 Английски език Да
Никол К. Петкова Велико Търново 12 Английски език Да
Даниела В. Славеева Пловдив Преподавател Да
Денислав Д. Говедаров Чепинци 7 Английски език Да
Самир И. Моллов Чепинци 7 Английски език Да
Илияна Е. Иванова Девин 8 Английски език Да
Боряна К. Кочева Първомай 10 Английски език Да
Николай Д. Коцев София 7 Английски език Да
Михаил Н. Томовски Козлодуй 7 Английски език Да
Севил А. Гошкелова София 11 Английски език Да
Виктория Б. Павлова София 8 Испански език Да
Марияна Р. Кехайова Чепинци Преподавател Да
Анка З. Ангелова Пловдив 9 Английски език Да
Силвия М. Шерцел София Придружител Да
Пламена К. Куцева Чепинци 7 Английски език Да
Денис Е. Селимов Чепинци 7 Английски език Да
Айлин В. Асанлийска Чепинци 7 Английски език Да
Кевин С. Дурев Чепинци 7 Английски език Да
Джулия Д. Маданска Чепинци 11 Английски език Да
Радост А. Гюрова Първомай 8 Английски език Да
Ивелина Ф. Кехайова Чепинци 11 Английски език Да
Стефан Е. Гавазов Самоков 7 Английски език Да
Симеон Д. Крумов София 11 Английски език Да
Борис О. Тодоров София 11 Английски език Да
Меган А. Павлова София 8 Английски език Не
Росен К. Герасимов Благоевград Родител Не

„Аз мога — тук и сега” - единение от съмишленици работещи в полза на и за деца, юноши, младежи и преподаватели от/в средното образование

ТЕ.говорят