„Аз мога — тук и сега”
26 — 28 април 2024г., град Девин

ОСМ Национално състезание по чужди езици
Състезание по Френски език Френски Състезание по Италиански език Италиански Състезание по Английски език Английски Състезание по Немски език Немски Състезание по Испански език Испански
речеви и комуникативни умения 7-12 клас


Изтегли PDF обновено: 21 Февруари 2024г.
„Аз мога — тук и сега”
американски университет

В град Девин от 26 до 28 април ще се проведе ОСМО. издание на Националното състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения „Аз мога - тук и сега”. От тук можете да разгледате "Архив" на отминалите издания.

Замисъл на надпреварата и обща информация

За да участвате в състезанието е необходимо да сте ученик от 7 до 12 клас в редовна форма на обучение през настоящата 2023-2024 учебна година и да заявите участие, чрез попълване на формуляра от бутон "Регистрация" в сайта от 25 март до 23:59 часа на 12 /петък/ април, 2024 година.

Състезанието се провежда върху няколко важни компетентности в три етапа:
1. писане на есе/разказ ("Изрази себе си...")
2. четене и писане с разбиране ("Провери знанията си")
3. говорене и слушане с разбиране ("Диалог")
условията и критериите за всеки етап можете да прочете по-долу.

Методологията на провеждане е съобразена с одобрените учебни програми по чужди езици, както за профилираните така и за непрофилираните паралелки в училище. Изпитните материали във всички езикови категории отговарят на актуалните международно признати и утвърдени сертификационни практики.

Темите на изпитните етапи са специално разработени за целите на националното състезание, като се обявяват в деня на състезанието и всяка година се разработват нови. Не се публикуват състезателни материали от предходни години!

Ние вярваме, че езиковото многообразие е средство за постигане на успех, както и по-добро междукултурно разбирателство. Една от целите на състезанието е да запознае в действие учениците с международно признатите и утвърдени сертификационни практики по чужди езици и развиване на сътрудничеството между училищата с бизнеса и елитните висши учебни заведения.

Неотменна цел е и насърчаването на изучаването на чужди езици не само в училищата, но и извън тях и популяризирането на богатото езиково и културно разнообразие със стремеж за повишаване нивото на многоезичност и междукултурно разбирателство, както и мотивирането на учениците и техните Учители за усъвършенстване качеството на образователния процес в училищата.

Условия към участниците

Формата под която участват учениците в състезанието е единствено и само индивидуална, като един ученик може да участва само в една езикова категория, но според това в кой клас е към настоящата учебна година попада в една от следните възрастови групи в категорията, която е избрал за участие: 7 - 8 клас, 9 - 10 клас и 11 - 12 клас.

Всеки ученик се придружава от ръководител - Учител от съответното учебно заведение. Ръководителят може да бъде и родител и/или настойник на ученика. За ученици от 12 клас, навършили 18 години към датата на провеждане на състезанието - не е задължително придружението на ръководител.

Един ръководител може да придружава група от ученици, т.е. повече от един ученик.

Ръководителите (и/или придружаващите родители, административни и/или упълномощени лица, както и други - шофьори и т.н.) също е необходимо да заявят участие, чрез попълване на регистрационната форма от бутон "Регистрация".

За да бъдат допуснати учениците до състезанието е необходимо да удостоверят в деня на регистрация ученическите си права към настоящата учебна година, чрез официален документ, който може да бъде: ученическа книжка/бележник, ученическа лична карта и/или всякакъв друг официално заверен документ на който ясно е изписано, че лицето към настоящата учебна година е ученик в училище и клас!

Всеки участник попълва декларация, чрез която потвърждава, че е прочел и разбрал правата и задълженията си по време на състезанието и се съгласява да спазва стриктно правилника на „Аз мога - тук и сега”!

Категории и възрастови групи

Състезателните езикови категории са:
английски език Английски
немски език Немски
френски език Френски

Всеки участник може да участва в категория по избор, като според това в кой клас е в настоящата учебна година попада в една от следните възрастови групи:
7 - 8 клас,
9 - 10 клас
11 - 12 клас

Минималният брой участници, за да се проведе конкурентна надпревара в дадена категория и възрастова група, е 15 ученици! При недостатъчен брой заявили участие за дадена категория и възрастова група, ние ще Ви уведомим персонално седмица преди провеждането на състезанието.

Състезателни етапи

етап 1. "Изрази себе си..."
Участниците в различните възрастови групи на категориите получават различни теми за разработване на писмено изложение. Темите на есето ще бъдат оповестени в деня на състезанието.

За различните възрастови групи в категориите има изисквания за приблизителния общ брой думи:
7 - 8 клас от 100 до 120 думи
9 - 10 клас от 180 до 220 думи
11 - 12 клас от 200 до 250 думи

Този етап се провежда през първия ден на състезанието след пристигането. За целта е необходимо стриктно да следите графика на състезанието!

етап 2. "Провери знанията си"
Участниците попълват тест, проверка на езиковите знания за употреба на граматични структури и лексикални единици и разбирането при четене и писане. Въпросите към различните възрастови групи в категориите са както следва:
7 - 8 клас – 40 въпроса
9 - 10 клас – 50 въпроса
11 - 12 клас – 60 въпроса

Участниците разполагат с един астрономически час за работа след получаване на тестовете.

етап 3. "Диалог"
Само участниците, преминали първите два етапа с най-голям брой точки и са класирани в ТОП10 на състезанието в различните възрастови групи на категориите, са допуснати до устно изпитване, което се провежда под формата на събеседване/интервю.

Темата на събеседване е различна за всяка възрастова група на състезателните категории и се обявява след проверка на резултатите от етап 2. След обявяването на темите участниците класирани за етап 3, имат 1 (един) астрономически час за да се консултират с ръководители и да се подготвят за финалния етап.

Критерии и оценяване

За всеки етап участниците получават точки, като общият максимален брой точки за трите етапа е 100. За всеки етап mаксималният брой точки е, както следва:
етап 1 - 35 точки
етап 2 - 25 точки
етап 3 - 40 точки

Оценяващите ще разяснят методологията, както и критериите в детайл по време на техническата конференция, както и след крайното класиране по време на дискусия.

Такса за правоучастие БЕЗПЛАТНО

За участието си в състезанието учениците, ръководителите и/или придружаващите ги НЕ заплащат такса за правоучастие! Всички материали, както и лекции/дискусии и т.н. са абсолютно безплатни.

Всеки участник заплаща АКО използва организиран от нас транспорт и настаняване директно към хотела и транспортната фирма по предварително обявените цени, които можете да разберете от --> тук.

Участието в състезанието НЕ е обвързано с настаняване и транспорт, който е организиран. Екипът на „Аз мога - тук и сега” е пряко ангажиран с настаняването и транспорта на всички участници с цел oсигуряването на безпроблемното и коректно протичане на програмата на състезанието. При желание за самостоятелна организация относно настаняване и транспорт, моля да ни пишете!

Жури екпсерти с опит и ежедневна практика

Всяка категория има комисия от минимум двама члена, които са изявени специалисти в чуждите езици и по-конкретно в категорията на журиране.

Оценяващите предварително събеседват и определят заданията за трите етапа, както и критериите за оценяване. Журито определя и крайното класиране!

Награди

Състезатели класирали се на призови места ще получат награди. Всички останали участници ще получат сертификати за участие, както и подаръци от приятелите/партньорите на събитието, които ще разберете на място :)
награди на състезанието аз мога - тук и сега

РУО-Смолян подкрепящо писмо

„Аз мога — тук и сега” - единение от съмишленици работещи в полза на и за деца, юноши, младежи и преподаватели от/в средното образование

ТЕ.говорят