„Аз мога — тук и сега”
26 — 28 април 2024г., град Девин

ОСМ Национално състезание по чужди езици
Състезание по Френски език Френски Състезание по Английски език Английски Състезание по Немски език Немски Състезание по Испански език Испански
речеви и комуникативни умения 7-12 клас

Мария Багашева ЖУРИ

Югозападен университет "Неофит Рилски"

Казвам се Мария Багашева и съм главен асистент доктор в катедрата по германистика и романистика във филологическия факултет в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Преподавам английски език от 26 години на студентите от специалностите във факултета. Научните ми интереси са в областта на морфологията, лексикологията, теорията на превода. Автор съм на над 30 научни публикации в областта на езикознанието.

През 2015 година защитих докторантура по общо и сравнително езикознание (английски език). През 2020г. публикувах дисертационния си труд със заглавие „Diminutives in English, Russian and Bulgarian“, а през 2023 година излезе от печат монографичният ми труд „Contrastive Analysis of Bulgarian Realia and their Translation Equivalents in English and Russian“.

С голямо удоволствие се включвам в инициативата „Аз мога — тук и сега”, като се надявам да срещна много талантливи и амбициозни млади хора, които, защо не, някой ден да станат и мои колеги в университета.


Нашите инициативи ↴

Желаете да подкрепите ученик/ученици със стипендия?

„Аз мога — тук и сега” е неправителствена организация, която организира всички свои инициативи без такси за участие и работи с идеална цел, насочена към младежи и ученици.

С 3 500 лв. бихте подкрепили 10 ученика със стипендия, покриваща тяхното настаняване и транспорт.

Изпратете Вашето запитване и ние ще се свържем с вас за повече информация. :)

„Аз мога — тук и сега” - единение от съмишленици работещи в полза на и за деца, юноши, младежи и преподаватели от/в средното образование

ТЕ.говорят