„Аз мога — тук и сега”
31 май - 02 юни, 2024г., Девин


Изтегли PDF обновено: 24 Април 2024г.

Обща информация и правила за категория "Презентация"

Заданието на участниците ще бъде създаването на рекламно-информационна презентация. Темата ще бъде дадена от журито в деня на състезанието, включвайки детайлно описание на целите, които презентацията трябва да изпълни.

Участниците ще имат 2 часа и 30 минути за подготовка на презентационните слайдове и тяхното представяне. Използването на интернет ще бъде позволено. При необходимост от допълнителни видео кадри и/или изображения, участниците ще имат право да ги заснемат по време на състезателния ден със собствена цифрова видеокамера, цифров фотоапарат или смартфон.

Свободен е изборът на софтуер, с който да бъдат подготвени презентационните слайдове. Всеки участник носи отговорност за лицензионните права на инсталираните софтуерни приложения на собствения си преносим компютър (лаптоп).

Всеки участник ще има точно определено време, в което да представи своята презентация. Точната продължителност ще бъде уточнена с обявяването на темата в деня на състезанието. При реда на презентиране, всеки състезател ще излезе със своя лаптоп и ще го свърже с мултимедия, за която ще бъдат осигурени HDMI/VGA преходници и адаптер за Mac.

В състезателния ден, участниците ИМАТ право да използват Интернет.

Всички участници ще презентират пред журито

Време за работа: 2 часа и 30 минути

Предварителни критерии *

1. Структура на презентацията - логическа подредба на презентацията и изпълнение на поставените презентационни цели в заданието;
2. Ораторски умения - начин на представяне, правилен изказ, яснота на посланието, емоция и грабване на аудиторното внимание;
3. Оригиналност и креативност - уникалност на идеи, съдържание и отличителни елементи на презентацията.

За всеки критерий се дават оценки от 1 до 10 точки, които се сумират и правят крайната оценка.

*Журито има право в деня на обявяването на задачата да обнови критериите спрямо заданието.

„Аз мога — тук и сега” - единение от съмишленици работещи в полза на и за деца, юноши, младежи и преподаватели от/в средното образование

ТЕ.говорят