Заявка за участие до 23:59 часа на 17 /петък/ май, 2024 година
Национално състезание по Информационни технологии, Информатика и Визуални изкуства 7-12 клас

Изберете от списъка


тип потребител

Можете да участвате, като:
Ученик състезаващ се от 7 до 12 клас;
Директор и/или Преподавател ръководител на група от ученици;
Родител на ученик;
Придружител шофьор и други;

„Аз мога — тук и сега” - единение от съмишленици работещи в полза на и за деца, юноши, младежи и преподаватели от/в средното образование

ТЕ.говорят