„Аз мога — тук и сега”
31 май - 02 юни, 2024г., Девин


Изтегли PDF обновено: 3 Май 2023г.

Обща информация и правила за категория "Графичен дизайн"

Участниците в категория „Графичен дизайн“ се състезават в изработката на комуникационни материали по зададена тема. Те могат да бъдат лого и/или визуална идентичност, печатни материали (визитка, плакат, флаер, билборд, дипляна, информационни табели и други нестандартни формати, постове за социални мрежи и т.н. Темата и конкретната задача се изготвя от журито на състезанието и се научава в деня за работа.

Целта на състезанието е всеки участник да премери дизайн уменията си с другите участници и да получи реален поглед върху целия процес по изработката на комуникационни материали, представени от професионалисти с дългогодишен опит.   

Задача

За успешното реализиране на задачата, журито и менторите подбират актуална тема, съобразена с участниците, техните предполагаеми умения и общи интереси.

В деня на състезанието всички участници получават задачата си под формата на борд или документ със съдържание, необходимо за темата им. Целта е да се симулира максимално реалната обстановка и професионален, като в същото време всички участници биват поставени пред равни условия и входяща информация, с която да работят.

Задачата от 2022

От тук можете да разгледате/изтеглите задачата от миналата година: https://tinyurl.com/AMTISGDESIGN2022

Журито и менторите съблюдават целия процес по изработка на дизайните, като помагат и напътстват участниците при нужда през цялото време.

Всеки участник разполага с точно 7 часа за изпълнение на задачата. В края на състезанието, всеки участник прави публично представяне (защита) на изработения от него дизайн пред журито, като получава конкретни коментари и напътствия. По този начин всеки участник получава професионална обратна връзка и разбира ясно и точно какви грешки е допуснал и как може да ги коригира.

Софтуер за изработка

Препоръчителни софтуери за работа са Photoshop, Illustrator и други от Adobe пакета, съобразени с целите на изходните материали, тъй като те са наложени като стандарт от професионалистите навсякъде по света.

Изходните ресурси, които журито ще оценява са експортирани файлове във формат (.jpg) или (.png) и/или презентации. Ще бъдат дадени обяснения в деня на състезанието.

За нас е много важно участниците да получават най-актуалната информация от бранша.

Полезни ресурси

За да можете да се подготвите по-добре за състезанието сме подбрали кратка библиотека с ресурси, които може да използвате, за да опресните или натрупате знания.

Дизайн принципи

Цветознание

Типография*Винаги проверявай лицензите преди да ползваш

Полезни YouTube канали:

Предварителни критерии *

1. Дизайн принципи.
йерархия (типографска, визуална, цветова), консистентност (на визуални елементи), типография, цветова схема и употребата ѝ;
2. Потребителско преживяване.
Релевантността на реализираните материали към целевата аудитория, изискванията на "клиента" и подтикването на потребителя към реализиране на целите на комуникационните материали;
3. Творчество.
Оригинален подход към задачата, употреба на подходящи изображения и графики и визуално изобразяване на информацията;
4. Tема и задание.
Спазване на задачата, покриване на всички основни изисквания, покриване на допълнителните изисквания;

За всеки критерий участниците могат да получат между 1 и 5 точки, като максималният брой точки е 20 точки.
*Журито си запазва правото да изменя или добавя един критерий ИЗНЕНАДА .

„Аз мога — тук и сега” - единение от съмишленици работещи в полза на и за деца, юноши, младежи и преподаватели от/в средното образование

ТЕ.говорят