„Аз мога — тук и сега”
31 май - 02 юни, 2024г., Девин


Изтегли PDF обновено: 17 Февруари 2024г.

Информация и правила за категория "Front-end web development"

Участниците в категория FE (Front-end web development), нарязват slice-ват, начална страница, като е възможно и вътрешна спрямо сложността на заданието, както и свързването на статичните страници с REST API.

По време на състезанието на участниците в категория FE, е разрешено използването на Интернет ако има такъв, но изрично се забраняват инструменти за генериране на код, изкуствен интелект или друг код който не е написан/измислен от тях. По време на състезателния ден екипа на АМТИС, жури както и ментори ще следят стриктно дали всичко което е включено в работата на участника е негово.

Софтуерът, с който участниците разработват продукта по заданията, е по избор. В това число се включват операционна система, IDE като всеки от участниците носи отговорност върху лицензионните права на дадения такъв.

Дизайнът се предоставя от журито в деня на състезанието. За получаване на дизайна всеки от участниците е длъжен да има верифициран акаунт в официалния Discord сървър на АМТИС и да се увери, че вижда каналите за комуникация пригодени за категория FE.
Всички участници са длъжни да имат активен GitHub акаунт. Той ще служи за предаване на решенията и ще улесни журито в процеса на оценка. Участниците също трябва да покажат базови умения в работата с Git, като това ще бъде важен елемент от процеса на състезанието.

За преглеждане на дизайна ще се използва Figma, като всеки участник е длъжен предварително да има създадена регистрация с негов личен email (по възможност този с който е регистриран във формата за регистрация, за участие в състезанието).

Процесът по нарязване на уебсайта позволява използването на актуални, както и остарели (дават се по-малко точки към крайното оценяване) към момента HTML5, CSS3 (вкл. при желание LESS, SASS) и vanilla JavaScript.
Използването на CSS и JS frameworks не е позволено.

Изходния код трябва да е лесно четим, да бъде оптимизиран и валидиран по стандартите на World Wide Web Consortium – W3C (w3.org).

Препоръчително е използването на < picture > елемент за оптимизиране на изображенията от дизайна за различни резолюции и размери, както и файловите разширения AVIF, WEBP, SVG и PNG спрямо случая и предназначението на всяко едно от тях.

Кодът трябва да бъде оптимизиран за търсещите машини (наречено още като “SEO оптимизация”) и да показва знания в употребата и последователността на използване на заглавия (h1-h6), параграфи (p) и всякакви семантични HTML елементи (section, article, aside, header, footer, nav, main), които евентуално биха влезли в употреба, когато дизайнът бъде предоставен за работа.

Допълнителни изисквания и оценяване

Журито предоставя и responsive дизайн, на уебсайта като неговата реализация носи допълнителни точки. Според дизайна и изискванията на журито и организаторите е възможно заданието да бъде mobile first. Това означава, че участниците първо трябва да направят мобилната версия на уеб сайта и след това desktop.

Журито предоставя WEB API, което участниците трябва да имплементират на статичната уеб страница. То ще включва GET, POST, PUT заявки. Имплементирането му, не е задължително, но носи допълнителни точки.

В края на работния ден, всички проекти се качват в GitHub, като специалните инструкции за инсталация и стартиране се описват в README.md файл.

Време за работа: 7 часа

Жури и ментори в категорията

Предварителни критерии *

1. Завършеност (0-30);
2. Layout (0-15);
3. Responsive (0-15);
4. HTML5 (0-10);
5. CSS3 (less, sass) (0-10);
6. JS (0-10);
7. Code Style (0-10).

Максималния брой точки които участник може да получи са 100.
*Журито има право в деня на обявяването на задачата да обнови критериите спрямо заданието.

„Аз мога — тук и сега” - единение от съмишленици работещи в полза на и за деца, юноши, младежи и преподаватели от/в средното образование

ТЕ.говорят