„Аз мога — тук и сега”
31 май - 02 юни, 2024г., Девин

Обща информация и правила за участие

Националното състезание по Информационни технологии, информатика и визуални изкуства се провежда в град Девин. Състезателната цел е да се покаже мощта и постижимостта на компютърно базираните технологии (ИТ) за реализиране на проекти от творчески характер във възрастовата група на учениците от 7 до 12 клас.

В състезателния ден е задължително участникът да има свой собствен преносим компютър (лаптоп), а за категория "Фотография" - цифров фотоапарат /препоръчваме тип: дигитални огледално-рефлексни апарати (D-SLR) и при желание собствен преносим компютър (лаптоп) за обработка на заснетите кадри/. Участниците в категориите свързани с дизайн имат право да използват таблети за рисуване, а във "Видеоклип" техника (възможно е и мобилен телефон) за заснемане на видео кадри - при нужда, но не е задължително.

Софтуерът, с който участниците разработват продукта по заданията, е по избор. Всеки участник носи отговорност за лицензионните права на инсталираните софтуерни приложения на собствения си преносим компютър (лаптоп).

Всички продукти, разработени по време на състезанието, се публикуват и архивират на официалния уеб сайт на състезанието. Публикуваните материали са за обществено ползване, чрез декларация от авторите за информирано съгласие за безвъзмездно използване, като изрично се упоменава името на автора.

За да бъдат допуснати участниците до състезанието е необходимо да удостоверят в деня на регистрация ученическите си права към настоящата учебна година, чрез официален документ, който може да бъде: ученическа книжка/бележник, ученическа лична карта и/или всякакъв друг официално заверен документ на който ясно са посочени: трите имена, дата на раждане, име на училище и клас към настоящата учебна година! Всеки участник попълва декларация, чрез която потвърждава, че е прочел и разбрал правата и задълженията си по време на състезанието и се съгласява да спазва стриктно правилника!

В състезателния ден участниците имат право да напускат залите, без да изнасят преносимите си компютри (лаптопи), на които работят, както и да внасят устройства за пренасяне на информация флашки, оптични устройства за пренос на данни и др. ръководителите и др. лица не се допускат вътре в състезателните зали!

Изисквания и условия към участниците

За да участвате в Национално състезание по Информационни технологии, информатика и визуални изкуства „Аз мога - тук и сега” е необходимо да сте ученик от 7 до 12 клас в редовна форма на обучение през учебната 2020-2021 година и да заявите участие, чрез регистрация до 23:59 часа на 26 /сряда/ май, 2021г.

Формата под която участват учениците в състезанието е индивидуална, както и само в една категория. В категория „Програмиране“ участниците могат да се състезават в отбори като броят на членовете на един отбор е най-много 3 (три) и не е задължително отборът да е от едно училище и един и същи клас. Отборът се обявява в деня на състезанието пред квесторите и журито.

Учениците от 7 клас се състезават в самостоятелна възрастова група в която участват САМО ученици от 7 клас. Участниците от 8 до 12 клас са в една възрастова група.

Състезателните категории за всички възрастови групи са:

"Програмиране" → прочети повече от тук

"Фотография" → прочети повече от тук

"Видеоклип" → прочети повече от тук

"Front-end web development" - html & css & js →прочети повече от тук

"Графичен дизайн" → прочети повече от тук

"Презентация" →прочети повече от тук

"Дизайн на сайт (UX&UI)" → прочети повече от тук

"Game Dev" → прочети повече от тук

Всеки ученик участва с придружението на ръководител - учител от съответното учебно заведение. Ръководителят може да бъде и родител и/или настойник на ученика. За ученици от 12 клас, навършили 18 години към датата на провеждане на състезанието - не е задължително придружението на ръководител. Един ръководител може да придружава група от ученици, т.е. повече от един ученик.

Ръководителите (и/или придружаващите/родители, административни и/или упълномощени лица, както и други - шофьори и т.н.) също е необходимо да заявят участие, чрез регистрация.

Такса за правоучастие БЕЗПЛАТНО

За участието си в състезанието учениците, ръководителите и/или придружаващите ги НЕ заплащат такса за правоучастие! Всички материали, както и лекции/дискусии и т.н. са абсолютно безплатни.

Участието в състезанието НЕ е обвързано с настаняване и транспорт, който е организиран. Екипът на „Аз мога - тук и сега” е пряко ангажиран с настаняването и транспорта на всички участници с цел oсигуряването на безпроблемното и коректно протичане на програмата на състезанието. При желание за самостоятелна организация относно настаняване и транспорт, моля да ни пишете!

Жури екпсерти с опит и ежедневна практика

Оценяващата комисия във всяка категория се състои от двама изявени професионалисти в съответната област.

Журито съставя състезателните задачи, по които работят участниците, така както и съответните критерии. Експертите проверяват и оценяват предадените работи по обявените в деня на състезанието критерии.

Всеки участник има право да получи устно разяснение и консултация от журито за поставената му оценка. След края на състезанието в сайта се обявява цялостно класиране с оценките на членовете на журито.

Ментори специалисти с опит във Ваша помощ - тук и сега

По време на състезателния ден ще присъстват доказани експерти за всяка една състезателна категория, които ще бъдат предварително обявени в сайта и представени по време на откриването на състезанието. Всеки участник (както и ръководител) има право да се консултира по време на състезателния ден, както и след това.

Менторите имат право да участват в оценяването при необходимост от допълнително мнение от страна на Журито при оценяването и класирането на участниците.

Награди за победителите и...

Състезателитe класирали се на призови места ще получат парично-предметни награди и...

Бъди PROактивен и можеш освен състезанието (призово място) то да спечелиш и най-важното, а именно контакти и възможност за стаж, а защото не и работа (след 12 клас) в някоя от водещите компании в областта на ИТ, реклама, уеб, дизайн, маркетинг и т.н., чиито представители са сред журито, менторите и гостите на събитието...А ти МОЖЕШ ли? : )

Всички останали участници ще получат сертификати за участие, както и подаръци от приятелите/партньорите на събитието, които ще разберете на място.
nagrada az-moga.bg

Облекчен прием в партньорски ВУЗ-ове* за победителите абитуриенти през 2021 година

Методологията, оценяващите и организацията на „Аз мога - тук и сега” е призната за еталон в годините сред университетите в България, което ни дава възможност да имаме партньорски отношения, които позволяват на първенците абитуриенти да бъдат приемани без изпити и с привилегии в:

ФМИ при Пловдивски Университет "П. Хилендарски"
Технически Университет - София
Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИбит), София
Софтуерен Университет (SoftUni), Светлин Наков - София

*До края на месец април 2021 година този списък подлежи на актуализация!

Предварителна програма 2023*

* Ориентировъчна програма с цел рамкиране на събитието и организиране на пътуванията и ангажиментите на всички участници. В деня на пристигане и настаняване ще получите детайлна програма, която ще включва всички занятия с пояснения и почасово за трите състезателни дни.

2 юни 2023 петък

10:00 — 17:30 пристигане и настаняване на участниците;
18:00 — 18:30 откриване на състезанието, представяне на методологията, критериите и журито (техническа конференция). Отворена дискусия с журито и участниците за разясняване на състезателния ден;
19:15 — 20:00 лекции по направления;
--> 21:00 вечеря;

3 юни 2023 събота

06:00 — 07:30 закуска;
08:15 — 09:00 настаняване по зали и обявяване на темите, условията и критериите за разработване по категории и обсъждането им с ръководителите;
09:00 — 16:00 участниците работят по поставените задания от журито в съответните категории;
11:00 — 15:00 лекции, дискусии и обучения само за учители/ръководители;
18:00 обявяване на класиралите се ТОП10 за 8 - 12 клас, които продължават във финален етап;
18:30 финален етап за класираните в ТОП10 за 8 - 12 клас - "3 минутка" за представяне и защита/въпроси на реализирания продукт/решение пред жури и останалите участници;
20:00 — 20:45 пауза за вечеря;
21:00 ~ продължаване с финален етап на ТОП10 по категории;
* за 7 клас цялостното класиране се обявява в неделя

4 юни 2023 неделя

06:00 — 07:30 закуска;
08:15 — 09:00 закриване и награждаване на победителите;
09:30 отпътуване;

При всякакви технически (регламент, класиране, консултация и т.н.), както и организационни въпроси (програма, транспорт, настаняване и др.) свържете се с нас!

„Аз мога — тук и сега” - единение от съмишленици работещи в полза на и за деца, юноши, младежи и преподаватели от/в средното образование

ТЕ.говорят