ПЪРВО Национално състезание по рецитиране и творческо писане на поезия, публицистика или проза на български език за ученици от 7. до 12. клас
„Аз мога — тук и сега”
1. до 3. декември, 2023г., Девин

Заявка за участие до 23:59 часа на 20 /понеделник/ ноември
Национално състезание по поезия, проза или рецитал на български език за ученици от 7-12 клас

Изберете от списъка


тип потребител

Можете да участвате, като:
Ученик състезаващ се от 7 до 12 клас;
Директор и/или Преподавател ръководител на група от ученици;
Родител на ученик;
Придружител шофьор и други;

„Аз мога — тук и сега” - единение от съмишленици работещи в полза на и за деца, юноши, младежи и преподаватели от/в средното образование

ТЕ.говорят