ПЪРВО Национално състезание по рецитиране и творческо писане на поезия, публицистика или проза на български език за ученици от 7. до 12. клас
„Аз мога — тук и сега”
1. до 3. декември, 2023г., Девин


Изтегли PDF обновено: 24 Ноември 2023г.

обща информация и замисъл на надпреварата

За ПЪРВА година в град Девин от 1. до 3. декември ще се проведе Националното състезание по творческо писане на поезия, публицистика, проза или рецитал на български език „Аз мога — тук и сега”.

Състезанието се провежда в ДВА етапа:
1. Тест ("Проверка на знанията по български език");
2. Творческо писане или рецитиране ("Творчество").
Условията и критериите за всеки етап можете да прочете по-долу.

За да участвате в състезанието е необходимо да сте ученик от 7. до 12. клас в редовна форма на обучение през настоящата 2023-2024 учебна година и да заявите участие, чрез попълване на формуляра от бутон "Регистрация" в сайта до 23:59 часа на 20. /понеделник/ ноември, 2023 година.

В деня на състезанието се раздават материалите и се обявяват темите, които са специално разработени за целите на изпитните етапи от експертното жури и се обновяват всяка последваща година.

Методологията на провеждане е съобразена с одобрените учебни програми по общообразователно обучение.

Търсим свобода на въображението сред учениците по оригинални, интригуващи и актуални теми, които учениците научават, пишат или рецитират на място в състезателния ден, като ще се вземе предвид важността на правописа, лексиката и граматиката на звънливия и богат български език.

Ние от „Аз мога — тук и сега” имаме за цел, чрез състезанието по креативно писане на поезия, публицистика, проза или рецитал, да откриваме, подпомагаме и популяризираме, както българския език, така и творческите дарования на ученици от 7. до 12. клас от цялата страна.

Условия към участниците

Формата, под която участват учениците в състезанието, е единствено и само индивидуална.
Един ученик може да участва само в една категория! Според това в кой клас е към настоящата учебна година попада в една от следните възрастови групи в категорията, която е избрал за участие: 7. - 9. клас или 10. - 12. клас.

Всеки ученик се придружава от ръководител или учител от съответното учебно заведение. Ръководителят може да бъде и родител и/или настойник на ученика. За ученици от 12. клас, навършили 18 години към датата на провеждане на състезанието, не е задължително придружаването от ръководител, НО е препоръчително. Един ръководител може да придружава група от ученици, т.е. повече от един ученик.

Ръководителите (и/или придружаващите родители, административни и/или упълномощени лица, както и други - шофьори и т.н.) също е необходимо да заявят участие, чрез попълване на регистрационната форма от бутон "Регистрация".

За да бъдат допуснати учениците до състезанието, е необходимо да удостоверят в деня на регистрацията ученическите си права към настоящата учебна година, чрез официален документ, който може да бъде: ученическа книжка/бележник, ученическа лична карта и/или всякакъв друг официално заверен документ, на който ясно е изписано, че лицето (име, презиме и фамилия) към настоящата учебна година е ученик в съответното училище и клас!

Родител и ученик попълват декларация, чрез която потвърждават, че са прочели и разбрали правата и задълженията за състезанието и се съгласяват да спазват стриктно правилника на „Аз мога — тук и сега”! Декларацията се изпраща седмица преди състезанието по e-mail.

Категории и възрастови групи

Състезателните жанрови категории са:
"Текст за песен"
"Публикация / Новина за социалните медии"
"Поезия"
"Разказ / Есе"
ИЛИ
"Рецитал"

Всеки участник може да участва в категория по избор, като според това в кой клас е в настоящата учебна година попада в една от следните възрастови групи: 7. - 9. клас или 10. - 12. клас.

Минималният брой участници, за да се проведе конкурентна надпревара в дадена категория и възрастова група, е 15 ученици! При недостатъчен брой заявили участие за дадена категория и възрастова група, ние ще Ви уведомим персонално седмица преди провеждането на състезанието.

Състезателни етапи

етап 1. "Проверка на знанията по български език"
Участниците попълват тест проверка на знанията си по български език за употреба на граматични структури, пунктуационни норми и лексикални единици.
Въпросите към различните възрастови групи в категориите са както следва:
7. - 9. клас – 30 въпроса
10. - 12. клас – 40 въпроса

Тестовете са съобразени с изучавания материал в настоящия клас на участника т.е. за всеки един клас има индивидуален тест.

Участниците разполагат с 1 /един/ астрономически час за работа след получаване на тестовете.

етап 2. "Творчество"

Участниците в различните възрастови групи на жанровите категории получават различни теми за разработване. Темите ще бъдат оповестени в деня на състезанието.

"Текст за песен"
Участниците имат пълна свобода на избор как да интерпретират зададената тема, върху която ще се изгради текстът, очакваме оригиналност, находчивост, изненада, индивидуален почерк; не е за предпочитане употребата на нецензурни думи или език на омразата.

"Публикация / Новина за социалните медии"
Ще се радваме, ако новината ви не разгръща поставената тема тривиално, ако съчетаете интересно и провокативно, сериозно и актуално, въздействащо и интригуващо, така че крайният продукт да носи яснота на изказа, мисловна дълбочина и разсъдъчност, експресия.

"Поезия"
1. Най-свободна от свободните: в бял стих или рима; поема, ода, балада, елегия, лирическа миниатюра, лирическо стихотворение; цялата художествена красота на речта, но не прекалено напудрена; цялата субективност на себеизразяването, дори да е твърде абстрактно, мили поети!

"Разказ / Есе"
-разказ: ще се радваме да завладеете вниманието ни с увлекателен сюжет, добре разгърната сюжетна линия със или без ретардации и ретроспекции; разказът може да бъде от всякакъв тип – къс, с неочакван край и т.н.; композиционно със или без епилог; от първоличен или третоличен разказвач; фантастичен или реалистичен и т.н., но ясно да носи белезите на своя жанр.

-есе: най-голямото предимство на есето носи креативният подход при осмисляне на поставената тема, което означава, че очакваме да прочетем едни истински словесно-емоционални бижута, наситени с провокативност, оригиналност и свежест на мисълта и словото, НО задължително с ясно изразена лична позиция, задълбочена аргументативна част, използване на интересни прийоми при изграждане на съчинението(теза-антитеза, фрагментарно есе, т.н.)

"Рецитал"
Би било чудесно, ако вие, мили рецитатори, ни откъснете от претрупаната поза на реалността с чисто чувство, естествена емоция, артистичност, откровеност на изживяването, поднесени с най-подходящите дикция и интонация.

Критерии и оценяване

За всеки етап участниците получават точки, като общият максимален брой точки за двата етапа е 100. За всеки етап mаксималният брой точки е, както следва:
етап 1 - 40 точки
етап 2 - 60 точки

Оценяващите ще разяснят методологията, както и критериите в детайл по време на техническата конференция, както и след крайното класиране по време на дискусия.

Оценките от журито и в двата етапа не подлежат на публичен и частен коментар и разясняване и оспорване.

Такса за правоучастие БЕЗПЛАТНО

За участието си в състезанието учениците, ръководителите и/или придружаващите ги НЕ заплащат такса за правоучастие! Всички материали, както и лекции/дискусии и т.н. са абсолютно безплатни.

Участието в състезанието НЕ е обвързано с настаняване и транспорт, който е организиран. Екипът на „Аз мога - тук и сега” е пряко ангажиран с настаняването и транспорта на всички участници с цел oсигуряването на безпроблемното и коректно протичане на програмата на състезанието. При желание за самостоятелна организация относно настаняване и транспорт, моля да ни пишете!

РУО-Смолян подкрепящо писмо

Жури експерти с опит и ежедневна практика

Всяка категория има комисия от 2-ма членове, които са изявени специалисти в категорията на журиране.
Оценяващите предварително събеседват и определят заданията за двата етапа, както и критериите за оценяване. Единствено и само журито определя крайното класиране! Класирането не подлежи на коментар!

Награди

Участниците, които се класират на призови места ще получат парично-предметни награди. Всички останали участници ще получат сертификати за участие, както и подаръци от приятелите/партньорите на събитието, които ще разберете на място :)

„Аз мога — тук и сега” - единение от съмишленици работещи в полза на и за деца, юноши, младежи и преподаватели от/в средното образование

ТЕ.говорят