„Аз мога — тук и сега”
28 — 30 април 2023г., град Девин

състезание по английски език, немски език, испански език, италиански език, френски език Национално състезание по чужди езици
Състезание по Френски език Френски Състезание по Италиански език Италиански Състезание по Английски език Английски Състезание по Немски език Немски Състезание по Испански език Испански
речеви и комуникативни умения 7-12 клас

Жури
Ментори, вдъхновители и екип, allУМНИ.клуб

По време на състезателния ден ще присъстват експерти за всяка една езикова категория и етап на състезанието, които ще проверят и оценят знанията на учениците от 7 до 12 клас.
Извън оценяването всеки един член от комисията ще консултира ръководителите - учители и родители за адекватните методики за изучаване на чужди езици, речеви и комуникативни умения.

Менторите и вдъхновителите провеждат открити уроци, беседи и лекции, които ще бъдат обявени в програмата и са предназначение за всички участници.

„Аз мога — тук и сега”
американски университет

РУО-Смолян подкрепящо писмо

„Аз мога — тук и сега” - единение от съмишленици работещи в полза на и за деца, юноши, младежи и преподаватели от/в средното образование