„Аз мога — тук и сега”
2 - 4 юни, 2023г., Девин


Изтегли PDF обновено: 17 Май 2023г.

Информация и правила за категория "Front-end web development"

Участниците в категория FE (Front-end web development), нарязват slice-ват, начална страница, като е възможно и вътрешна спрямо сложността на заданието.

По време на състезанието на участниците в категория FE, е разрешено използването на Интернет ако има такъв, но изрично се забраняват инструменти за генериране на код, изкуствен интелект или друг код който не е написан/измислен от тях. По време на състезателния ден екипа на АМТИС, жури както и ментори ще следят стриктно дали всичко което е включено в работата на участника е негово.

Софтуерът, с който участниците разработват продукта по заданията, е по избор. В това число се включват операционна система, IDE като всеки от участниците носи отговорност върху лицензионните права на дадения такъв.

Дизайна се предоставя от журито в деня на състезанието. За получаване на дизайна всеки от участниците е длъжен да има верифициран акаунт в официалния Discord сървър на АМТИС и да се увери, че вижда каналите за комуникация пригодени за категория FE.

За преглеждане на дизайна ще се използва Figma, като всеки участник е длъжен предварително да има създадена регистрация с негов личен email (по възможност този с който е регистриран във формата за регистрация, за участие в състезанието).

Процесът по нарязване на уебсайта позволява използването на актуални, както и остарели (дават се по-малко точки към крайното оценяване) към момента HTML, CSS и JS - не е задължително. Разрешено е използването и на други инструменти, езици и/или frameworks, но преди тяхното използване трябва задължително да се съгласува с журито в категорията.

Изходния код трябва да е лесно четим, да бъде оптимизиран и валидиран по стандартите на World Wide Web Consortium – W3C (w3.org).

Журито предоставя и responsive дизайн, на уебсайта като неговата реализация носи допълнителни точки. Според дизайна и изискванията на журито и организаторите е възможно заданието да бъде mobile first. Това означава, че участниците първо трябва да направят мобилната версия на приложението и след това desktop.

На края на работния ден проектите на всеки от участниците се архивира, ако има специални инструменти за инсталацията и стартиране на проекта, се описват в README файл и се предават на флаш памет която се предоставя от журито.

Архивния файл на вашият проект трябва да съдържа ID-то с което сте регистрирани за състезанието. ID-то ще намерите на Вашия бадж и/или можете да попитате организатор.

Пример: #2345

Име на архив: 2345.zip

Време за работа: 7 часа

Предварителни критерии *

1. Завършеност (0-30);
2. Layout (0-15);
3. Responsive (0-15);
4. HTML5 (0-10);
5. CSS3 (less, sass) (0-10);
6. JS (0-10);
7. Code Style (0-10).

Максималния брой точки които участник може да получи са 100.
*Журито има право в деня на обявяването на задачата да обнови критериите спрямо заданието.

„Аз мога — тук и сега” - единение от съмишленици работещи в полза на и за деца, юноши, младежи и преподаватели от/в средното образование

ТЕ.говорят