заедно сме от началото:

шесто поредно
Национално състезание по ИТ,
информатика и визуални изкуства
22 - 24 април, град Девин